דיור אינטריורס
גיבורי ישראל 8, נתניה.

אמא נגה

תערוכת “ריהוטים” תעמוד השנה בסימן בעידן הדיגיטלי ויובילו אותה תיפוחים טכנולוגיים מתקדמים שיוצגו על ידי החברות השונות המציגות בה והבשורה העיקרית היא המעבר מ- Low Tech ל- HighTech.

נגישות